arxiveslides.wordpress.com
zaproszenie na konferencję: Central European Conference in Finance and Economics, 29 września – 2 paździ ernika 2015 > http://cefe.ekf.tuke.sk/ > Herlany, Słowacja
zaproszenie na konferencję: Central European Conference in Finance and Economics, 29 września – 2 października 2015 link: · Cieľom prvej medzinárodnej vedeckej konferecie „Central European Co…