arxiveslides.wordpress.com
Zarządzanie Płynnością > szkolenie w dn. 23 i 24 luty 2015 w Poznaniu
Zapraszam na szkolenie w Poznaniu: Informacje organizacyjne dotyczące tego szkolenia są dostępne pod adresem: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRA…