arxiveslides.wordpress.com
Zaproszenie na szkolenie: Zarządzanie płynnością finansową 3 i 4 lutego 2014 Wrocław | http://www.akadem iamddp.pl/zgloszenie,4120.html
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 2014.02.03 – 2014.02.04 Wrocław Link do opisu szkolenia: |> |>