arunn.me
டர்புலன்ஸ் ஒரு அறிமுகம் – பாகம் 6
அமளி எப்போது, எப்படித் தோன்றும்? குழாயினுள் நீரோடுகையில் இந்த கேள்விகளுக்கு விடைகளை புரிந்துகொள்ளுவோம். அதற்கு தேவையான அமளியின் சரித்திரத்தில் பிரசித்திபெற்ற ஒரு பரிசோதனையையும் இங்கு விளக்குவோம். ஹ…