artifact.vn
MỘT SỐ THÔNG TIN CHƯA HOÀN CHỈNH VỀ BỘ DESK BLUE/GREEN
Dưới đây là những lá bài đã được xác nhận thuộc về bộ deck Blue / Green Hero Lycan (Green) Rix (Green) Zeus (Blue) Crystal Maiden (Blue) Luna (Blue) Hero Card Frostbite (Crystal Maiden) Loại: Spell – Normal…