artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Zeus
Zeus – The Lord of Heaven “You cannot hide from the eyes in sky.” – “Các ngươi không thể thoát khỏi đôi mắt trên thiên giới.” Thông tin: Tên thật: Zeus Biệt hiệu: Lord of Heaven. Phe tham chiến: Radiant Loại Card: Hero Card…