artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Venomancer
Lesale Deathbringer – The Venomancer “No necromancer shall raise what the venomancer puts down.” – “Không có bất cứ kẻ chiêu hồn nào có thể gọi lên được những thứ mà độc sư hạ gục” Thông tin: Tên thật: Lesale Deathbringer Biệt hiệu:…