artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Drow Ranger
Traxex – The Drow Ranger “I walk alone, but the shadows are company enough.” – “Ta rảo bước một mình, với những chiếc bóng đồng hành đã là quá đủ.” Thông tin: Tên thật: Traxex Biệt hiệu: Drow Ranger Phe tham chiến: Dire Loại…