artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Phantom Assassin
Mortred – The Phantom Assassin “I’m here to blur the line between life and death.” – “Ta ở đây để xóa mờ đi gianh giới giữa sự sống và cái chết.” Thông tin: Tên thật: Mortred Biệt hiệu: Phantom Assassin Phe tham chiến:…