artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Necrophos
Rotund’jere – The Necrophos “Behold the Pope of Pestilence.” – “Hãy diện kiến giáo hoàng của dịch bệnh.” Thông tin: Tên thật: Rotund’jere Biệt hiệu: Necrophos Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card Loại màu: Black Card Chỉ số cơ bản: ???…