artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Earthshaker
Raigor Stonehoof – The Earthshaker “There may be many earths, but there’s only one Earthshaker.” – “Đất có thể có rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một Earthshaker.” Thông số: Tên thật: Raigor Stonehoof Biệt hiệu: Earthshaker Phe tham chiến: Radiant Loại Card:…