artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Crystal Maiden
Rylai – The Crystal Maiden “When Hell freezes over, I’ll start calling it Heaven.” – “Khi mà địa ngục đóng băng hoàn toàn, ta sẽ bắt đầu gọi nó là thiên đàng.” Thông tin: Tên thật: Rylai Biệt hiệu: Crystal Maiden Phe…