artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Axe
Mogul Khan – The Axe “Axe is all the reinforcement this army needs!” – “Axe là tất cả những gì mà quân đội này cần!” Thông tin: Tên thật: Mogul Khan Biệt hiệu: Axe Phe tham chiến: Dire Loại Card: Hero Card…