artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Abaddon
Abaddon – The Lord of Avernus “The fog of war is no match for the mist of fate.” – “Sương mù của chiến tranh chả có nghĩa gì so với làn sương của số mệnh.” Thông tin: Tên thật: Abaddon Biệt hiệu: Lord of…