artiebagagli.wordpress.com
Witold Wojtkiewicz – Dolls (1906)
Nato oggi