artiebagagli.wordpress.com
James Tissot – Japonaise au bain (1864)
Nato oggi