artekstenbeeld.nl
De overheid 4.0 is iets om over na te denken. - ARtekstenbeeld - Anki Raemaekers
Burgerparticipatie en de overheid 4.0 is iets om over na te denken. De VNG heeft adviesorganen van de rijksoverheid verzocht de lokale bestuurders bij te staan met kennis. Burgers zijn ook volop in transitie om de vele uitdagingen aan te gaan en weer meer inspraak te claimen.