artdust.se
Piedebar
Pie betyder hög och smal fotställning (se piedestal), och här har du ditt flyttbara barskåp som också är ett sidebord. Inbyggd LED-belysning med 3 lampor som tänds när du öppnar med ett lätt tryck på luckan. Den utfällda luckan blir ett stadigt serveringsbord. Inne i skåpet har du utrymme för glas i den likaså belysta […]