artdone.wordpress.com
Sławomir Lewiński i Słowiańszczyzna w Szczecinie
Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999 / Amazing Slavdom. Sławomir Lewiński 1919–1999, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin, foto: artdone Niesa…