artdone.wordpress.com
Wspó┼éczesne przestrzenie w Bazylei
Resonating Spaces, widok wystawy / exhibition view, Fondation Beyeler, Bazylea / Basel Resonating Spaces – 06.10.2019-26.01.2020 – Fondation Beyeler, Bazylea / Basel