artdone.wordpress.com
Wojtek Wieteska i Lola van der W.
por. post Lola van der W. Wojtek Wieteska. Lola van der W., widok wystawy / exhibition view, PrzestrzeĊ„ Anny i Marka Bimer, Warszawa / Warsaw, foto: artdone Wojtek Wieteska. Lola van der W. –…