artdone.wordpress.com
Magdalena Abakanowicz w Centrum Rzeźby Polskiej I
por. video Magdalena Abakanowicz exhibition 2019 W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz / Into the Space of Magdalena Abakanowicz, widok wystawy / exhibition view, Centrum Rzeźby Polskiej / Centre of …