artdone.wordpress.com
Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński w Hadze II
por. video Kobro & Strzemiński exhibition 2019 oraz galeria Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński w Hadze I Katarzyna Kobro & Władysław Strzemiński. Polish Avant-garde, widok wystawy / ex…