artdone.wordpress.com
Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie III
por. galeria Niepodległość według Juliusza Słowackiego I, galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie I oraz galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie II Krzycząc: Polska! Niepo…