artdone.wordpress.com
Kolekcja PKO Banku Polskiego I
Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego / Art Values. From the PKO Bank Polski Collection, widok wysatwy / exhibition view, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa / Warsaw, foto: artdone S…