artdone.wordpress.com
Mirosław Bałka w White Cube
por. video Mirosław Białka ‚Random Access Memory’ exhibition 2019 Miroslaw Balka: Random Access Memory, widok wystawy / exhibition view, White Cube, Londyn / London, foto: artdone Miroslaw Balka: R…