artdone.wordpress.com
Bill Viola / Michał Anioł Buonarroti I
por. video Bill Viola ‚The Sleep of Reason’ 1988, video Bill Viola ‚The Veiling’ 1995, galeria Bill Viola / Michał Anioł Buonarroti II oraz galeria Bill Viola / Michał Anioł Buonarroti III Michał A…