artdone.wordpress.com
Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie II
por. galeria Niepodległość według Juliusza Słowackiego I oraz galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie I Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Naro…