artdone.wordpress.com
Izabela Chamczyk. Pneuma
por. video Izabela Chamczyk ‚Szczelina (Slit)’ performance 2019 Izabela Chamczyk. Pneuma – 19.03.2019-18.04.2019 – Galeria Apteka Sztuki, Warszawa / Warsaw