artdone.wordpress.com
Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie I
por. galeria Niepodległość według Juliusza Słowackiego I, galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie II Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Narodow…