artdone.wordpress.com
Rysunki z Muzeum im. Puszkina I
por. galeria Rysunki z Muzeum im. Puszkina II Vittore Carpaccio, Filozof w swojej pracowni robiÄ…cy pomiary geometryczne / Philosopher in His Study Engaged in Geometrical Measurements, 1502-07, Muze…