artdone.wordpress.com
Maria Jarema w Cricotece
por. video Maria Jarema exhibition 2018 Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu / Jaremianka. I’m staying in this theatre. I like it here, widok wystawy / exhibition view, Ośrodek Dokum…