artdone.wordpress.com
I wojna światowa w sztuce nowoczesnej I
por. galeria Wielka Wojna w Łodzi Gino Severini, Wizualna synteza idei wojny / Visual Synthesis of the Idea ‚War’, 1914, MoMA, Nowy Jork / New York Wielka Wojna / The Great War – 23.11.2018-17.03.2…