artdone.wordpress.com
Sztuka z Bornholmu w Szczecinie
Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku / The Art of Happy People. Painting on Bornholm in the 19th and 20th Centuries, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Narodowe …