artdone.wordpress.com
Moda i katolicyzm w Nowym Jorku III
por. galeria Moda i katolicyzm I, video ‚Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ exhibition 2018, galeria Moda i katolicyzm w Nowym Jorku I oraz galeria Moda i katolicyzm w Nowym Jor…