artdone.wordpress.com
Niepodległość według Juliusza Słowackiego I
por. galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie I, galeria Niepodległość w Muzeum Narodowym w Warszawie II Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu Chcąc krzyczeć zapomnieli n…