artdone.wordpress.com
Czarno-biała sztuka III
por. galeria Czarno-biała sztuka I, galeria Czarno-biała sztuka II Gustave Moreau, Diomedes pożarty przez swoje konie / Diomedes devoured by his Horses, bez daty / no date, Musée national Gustave M…