artdone.wordpress.com
Ferdinand Hodler i Alberto Giacometti w Winterthur II
por. galeria Ferdinand Hodler i Alberto Giacometti w Winterthur I Ferdinand Hodler – Alberto Giacometti. Eine Begegnung / Ferdinand Hodler – Alberto Giacometti. An Encounter, widok wystawy / exhibi…