artdone.wordpress.com
Drzewo na dworcu w Zurychu II
por. video Ernesto Neto ‚GaiaMotherTree’ 2018 oraz galeria Drzewo na dworcu w Zurychu I Ernesto Neto. GaiaMotherTree, widok instalacji / installation view, Zürich Hauptbahnhof / Zurich Main Station…