artdone.wordpress.com
Wojciech Fangor w Elektrowni II
por. galeria Wojciech Fangor w Elektrowni IMazowieckie Centrum Sztuki Wspó┼éczesnej ‚Elektrownia’, Radom, foto: artdone Wojciech Fangor. Optyczne wibracje – 18.05.2018-31.08.2018 – Mazow…