artdone.wordpress.com
Fantastyczne ƚredniowiecze I
Godzinki Henryka VIII / Hours of Henry VIII, Tours, Francja / France, ok. / ca. 1500, The Morgan Library & Museum, Nowy Jork / New York Medieval Monsters: Terrors, Aliens, Wonders – 08.06.2018…