artdone.wordpress.com
Chagall, Lissitzky, Malewicz i Witebsk w Paryżu I
por. galeria Chagall, Lissitzky, Malewicz i Witebsk w Paryżu IIChagall, Lissitzky, Malevitch. L’avant-garde russe à Vitebsk (1918-1922), widok wystawy / exhibition view, Centre Pompidou, Paryż / Pa…