artdone.wordpress.com
Bacon, Freud i malarstwo brytyjskie II
por. galeria Bacon, Freud i malarstwo brytyjskie I, galeria Bacon, Freud i szkoła londyńska w Tate Britain I oraz galeria Bacon, Freud i szkoła londyńska w Tate Britain II All Too Human: Bacon, Fre…