artdone.wordpress.com
Paul Cézanne w Karlsruhe
por. galeria (Nie)zmienny Paul Cézanne I oraz galeria (Nie)zmienny Paul Cézanne II Cézanne. Metamorphosen / Cézanne. Metamorphoses, widok wystawy / exhibition view, Staatliche Kunsthalle, foto: art…