artdone.wordpress.com
Wizyjne rzeczywistości I
Visionäre Sachlichkeit. Magritte, Dietrich, Vallotton / Visionary objectivity. Magritte, Dietrich, Rousseau – 09.03.2018-02.09.2018 (przedłużona / extended) – Kunsthaus Zürich, Zurych / Zurich…