artdone.wordpress.com
Józef Brandt. Monografia I
por. galeria Józef Brandt w Warszawie I, galeria Józef Brandt w Warszawie IIJózef Brandt, Czarniecki pod Kołdyngą, 1870, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa / Warsaw Józef Brandt 1841–1915 – 22.0…