artdone.wordpress.com
Wystawy w Bazylei – wiosna/lato 2018
por. post Wystawy w Bazylei jesieĊ„/zima 2018Francis Bacon, Studium do portretu / Study for a Portrait, 1952, Tate, Londyn / London wystawy w Bazylei / exhibitions in Basel Bas Princen. Image and Ar…