artdone.wordpress.com
Wyższe sfery – galeria II
por. galeria Wyższe sfery I, galeria Wyższe sfery III oraz galeria High Society w Rijksmuseum Michiel van Mierevelt, Maurits książe Orange / Maurits, Prince of Orange, ok. / ca. 1613-20, Rijksmuseu…