artdone.wordpress.com
Magdalena Abakanowicz w Łodzi – galeria I
por. video Magdalena Abakanowicz exhibition 2017/18, galeria Magdalena Abakanowicz w Łodzi II, galeria Magdalena Abakanowicz w Łodzi po raz drugi I oraz galeria Magdalena Abakanowicz w Łodzi po raz…