artdone.wordpress.com
Bacon, Freud i malarstwo brytyjskie – galeria I
por. galeria Bacon, Freud i malarstwo brytyjskie II oraz galeria Bacon, Freud i szkoła londyńska w Tate Britain IFrancis Bacon, Studium pawiana / Study of a Baboon, 1953, MoMA, Nowy Jork / New York…